książka/ poradnik

Bądź najlepszą wersją siebie

Wzajemna komunikacja często utrudnia proces porozumiewania się, a to za sprawą stosowania niewłaściwych komunikatów, trudności w aktywnym słuchaniu, czy tłumieniu konfliktów. Jest to istotne, zważywszy na to, iż jakość komunikacji wpływa nie tylko na relacje międzyludzkie, ale także nasze samopoczucie oraz deklarowany poziom szczęścia. To, w jaki sposób się komunikujemy, poniekąd wpływa na to, jacy jesteśmy…

Ludzie szczęśliwi i radośni odznaczają się wysokim poziomem tolerancji i otwartości, są cenieni jako rozmówcy, doradcy, przyjaciele i pracownicy. Kluczem do wspomnianego stanu rzeczy okazuje się zadowalający poziom zaspokojenia ich wewnętrznych potrzeb. Zdaniem Lindy Adams, aby być traktowanym przez innych z uwagą i szacunkiem, wpierw trzeba wspomnianą uwagą obdarzyć samego siebie, po to by poznać swoje potrzeby i nauczyć się je skutecznie komunikować, nie odbierając przy tym godności i szacunku rozmówcom.

Poradnik „Bądź najlepszą wersją siebie” autorstwa Lindy Adams powstał na bazie popularnej metody Thomasa Gordona zajmującej się obszarem skutecznej komunikacji. Książka dedykowana jest wszystkim osobom niezależnie od płci, czy wykonywanego zawodu, komunikacja jest bowiem nieodłącznym elementem życia społecznego, wpływającym na jakość relacji, zadowolenie i radość z życia oraz efektywne rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy.

Autorka książki wskazuje na cztery istotne rodzaje komunikatu typu Ja: deklaracyjny, adekwatny, zapobiegawczy i konfrontacyjny. Komunikat typu Ja jest o wiele bardziej efektywny, niż komunikat Ty: „Jesteś taki leniwy”, „Rządzisz się jak szara gęś”, którego konsekwencjami mogą być: brak odpowiedzialności za własne uczucia, wzbudzenie u innych oporu, który oddala od celu, poniżenie drugiej osoby, wzbudzenie chęci odwetu u rozmówcy, brak szacunku dla uczuć drugiego człowieka. Komunikat Ty warto więc zastąpić komunikatem Ja: „ Chciałbym wiedzieć, dlaczego nie wykonałeś tego zadania”, „ Naprawdę nie lubię osób, które narzucają innym swoje zdanie”.

Niniejsza książka stanowi skuteczne narzędzie poprawy komunikacji zarówno w rodzinie,w gronie przyjaciół jak i w pracy. Dzięki niej Czytelnik nauczy się jak efektywnie stosować komunikat typu Ja, rozwiązywać konflikty potrzeb i wartości, dowie się także jak skutecznie planować działania.

Poradnik napisany jest w sposób przejrzysty, zaś przywołane przez autorkę liczne przykłady z życia uczestników warsztatów dotyczących komunikacji, przybliżają problem i ewaluacje jego rozwiązań, wspomagając proces nauki.

Komunikacja to nie tylko aktywne wyrażanie siebie i werbalizowanie swoich myśli, uczuć, czy potrzeb, to także słuchanie, nawet w sytuacjach trudnych, mających znamiona konfliktu. Gotowość zainteresowania się odczuciami i sprawami innych jest tym, co odróżnia osobę asertywną od agresywnej. Warto zatem wyrażać swoje myśli, uczucia, lęki, pozostawiając jednocześnie przestrzeń dla uczuć i myśli innych.

 

Gniew tłumiony może zatruć stosunki tak niezawodnie jak najokrutniejsze słowa”.

Joyce Brothers

Książka_zapach druku